Kurumsal İnternet Genel Bilgilendirmeler

Bulut teknolojisi, verilerin farklı sunucular tarafından depolanmasını ve bu verilere internet üzerinden ulaşmayı ifade eden bir terimdir. İnternetteki sanal bir depolama alanı olarak kullanılan bulut teknolojisi sayesinde kişiler ya da kurumlar kendilerine ayrılan alanlara uydu üzerinden ulaşarak bu alanları kullanabilirler. • DDoS başlatmak isteyen bir saldırgan, güvenlik açıkları için mümkün olduğunca çok cihaz tarar. Yazılım bulaşan cihaz üzerinden yerel ağ ek güvenlik açıkları için taranabilir. Veri türleri yapılandırılmış, yapılandırılmamış ve yarı yapılandırılmış olarak sınıflandırılır. Sabit formatta saklanabilen, erişilebilen ve işlenebilen her türlü veri, ‘yapılandırılmış’ veri olarak adlandırılır. Bilinmeyen form veya yapıya sahip herhangi bir veri, yapılandırılmamış veri olarak sınıflandırılır. Boyutlarının çok büyük olmasına ek olarak, yapılandırılmamış veriler, veriden değer elde etmek için işlenmesi açısından birçok zorluk doğurur. Yapılandırılmamış verilerin tipik bir örneği, basit metin dosyaları, resimler, ve videolar ya da bunların bir kombinasyonunu içeren heterojen veri kaynaklarıdır. Yarı yapılandırılmış veriler, her iki veri biçimini de içerebilir. Yarı yapılandırılmış verileri formda yapılandırılmış olarak görebiliriz, ancak bir tablo tanımı ile tanımlanmaz.

TNT tarafından Gönderenin veya bir üçüncü şahsın talebi uyarınca yapılacak herhangi bir ödeme sorumluluğun kabulü olarak değerlendirilmeyecek, ayrıca bu 20. Bölümde yer verilen hükümlerden feragat edildiği anlamına gelmeyecektir. 20.2 Gönderici TNT tarafından bu Koşullarda açıkça kabul edilenlerin ötesindeki tm zarar, hasar veya gecikme riskini ve bunlara maruziyeti üstlenir. Gönderen, arzu edilmesi halinde kendi sigortasını yaptırmalıdır. Hiçbir durumda, bir Gönderi içerisindeki bir paketin beyan değeri Gönderinin beyan değerini aşamaz. 18.4 Gönderinin TNT’den kaynaklanan nedenlerle teslim edilememiş olması durumları dışında, asıl gönderi ücretleri ile birlikte iade Ücretleri de Gönderene tahakkuk ettirilecektir. TNT tarafından iade sürecinde yüklenilen diğer her türlü Ücret de bu kapsamdadır. Tehlikeli maddeleri içeren teslim edilemeyen Gönderilerin iadesi için, Gönderen doldurulmuş bir iade Konşimentosu ve diğer tüm gerekli belgeleri sağlamalıdır. 14.8 TNT gümrükte terk edilen Gönderiler için hiçbir sorumluluk kabul etmez ve söz konusu Gönderiler teslim edilemeyen gönderi olarak kabul edilebilir. Söz konusu gecikmeler veya diğer herhangi bir bu Koşullara uymama hali, üstlenilmeyen yükümlülükler niteliğindedir. Yürürlükteki yasalar veya düzenlemeler nedeniyle TNT uygun olmayan bir şekilde beyan edilmiş veya beyan edilmemiş tehlikeli madde Gönderilerini uygun düzenleyici makamlara veya devlet kurumlarına bildirmek zorunda olabilir. Gönderen, yürürlükteki yasalar kapsamında para cezası ve diğer cezalara tabi olabilir.

Gönderinin, Alıcının mukim olmadığı bir üçüncü taraf tesisine gönderilmesi durumu da dahil olmak üzere diğer belirli bazı durumlarda, ilgili gümrük vergisi ve vergileri Göndericiye yansıtılabilir. Gümrük vergisi, vergiler ve diğer ilgili Ücretlere ilişkin faturalar alındığında muaccel hale gelir. Diğer herhangi ek ücretlerin ayrıntılarına tnt.com üzerinden ulaşılabilir. TNT, Ücretlerine geçerli kanun ve yönetmeliklere uygun olarak katma değer vergisi yansıtacaktır. Hat dondurulduğunda, aylık internet erişim ücreti faturalandırılmaz. Bunun dışında yer alan taksitler veya kullanılan Katma Değerli Servis ücretleri Türk Telekom faturasında yer alır\. Slot turnuvalarına katıl, rekabet et ve lider tablosunda yüksel. https://sahabet-tr.site/\.

  • Öğrenci yaz okulunda alt yarıyıllardan başarısız dersi olmaması ve GNO’sunun 2.50 ve üzerinde olması durumunda üst yarıyılından ders alabilir.Bu öğrencilerimiz toplam on iki krediyi aşmayacak şekilde üst yarıyıldan ders alabilirler.
  • Potansiyel olarak milyonlarca kullanıcı tarafından kullanılan kritik protokol servislerini ve popüler web uygulamalarını çökertebildikleri için botnet ağı çok tehlikelidir.

Ancak aksine, önlemleri alabilmek için tüm saldırı yöntemlerine tam olarak hâkim olmaları gerekir. Açık ve özel anahtarların yanı sıra sertifika üretimi ve yönetimini sağlayan sisteme PKI adı verilir. PKI ile yapılan tüm işlemler, bilgiyi gönderen kişinin sertifika sahibi kişi olduğu inkar edilemeyecek, değiştirilemeyecek ve bilginin deformasyona uğratılamayacak güvenlik seviyesinde yapılır. PKI sistemi ile bütün iletişim dijital sertifika kullanılarak yapılır. Sabit disk ve benzeri güvenlik problemi olabilecek ortamlarda saklanması halinde ise bu sertifikaların değiştirilmesi veya kötü niyetli kişilerce kullanılması mümkün hale gelebilir. Etkili bir OPSEC programı, gizli veya hassas verilerin kasıtlı ya da kasıtsız ifşa edilmesini önlemek için önemlidir. Bu açıdan kuruluşların gelecekteki faaliyetlerinin  ve niyetlerinin ayrıntılarının kamuya açıklanmasını önlemesini sağlar. Bununla birlikte, bunu başarmanın anahtarı, bu bilgilerin ne hakkında olduğunu, nerede bulunduğunu, bilgilere hangi düzeyde koruma uygulandığını ve bir tehlike durumunda kuruluşun nasıl yanıt vereceğini anlamaktır. Bu tür bilgiler sızdırılırsa, saldırganlar büyük hasara neden olabilir. Örneğin, çalışanlar birden fazla çevrimiçi hizmette oturum açma kimlik bilgilerini yeniden kullanırsa, saldırganlar daha geniş siber saldırılar düzenleyebilir. Nmap internete bağlı bir sistemde çalışan servisleri üst düzeyde algılayabilen veya teşhis edebilen bir araç olarak tanımlanabilir.

Siber suçlulardan farklı olarak bilgisayar korsanlığı her zaman siber suç kapsamında değerlendirilmez. Örneğin dünyanın önde gelen beyaz şapkalı bilgisayar korsanları, global şirketlerle işbirliği yaparak sistemlerin açıklarını keşfetmeye çalışır. Siber suçlular için amaç istismar üzerinden para kazanmaya yöneliktir. Becerilerini iyi amaçlar için kullanan beyaz şapkalı bilgisayar korsanları ise dijital güvenlik önlemlerini test edip geliştirerek şirketleri, hükümetleri ve tüketicileri korur. Phreak, telefon teknolojilerinin analogdan dijitale dönüşmesi ile birlikte günümüzde daha çok VoIP sistemlerini hedef alır. IP üzerinden ses veya VoIP, telefon görüşmeleri yapmak için çevrimiçi altyapıya dayanan bir internet teknolojisidir. Deneyimli bir phreaker telefon sisteminize eriştiğinde, telefon görüşmelerinizi dinleme, kendi seslerini aramalarınıza ekleme ve erişimi reddetme dahil olmak üzere telefon sistemini yeniden programlayabilir. Telefon sistemini çökertme, veritabanını bozma ve PBX’i yetkisiz aramalarla doldurarak erişimi kesme gibi tipik phreaking saldırıları özellikle kurumlar açısından ciddi zararlara neden olabilir. Phreaker, telefon şebekesini “hacklemek” isteyenler için ilk olarak 60’ların sonunda kullanılmıştır.